Cơ bản

₫190.000 mỗi năm
 • Khởi tạo website
 • Hỗ trợ thông thường
 • x
 • x
 • x
 • x

Phổ thông

₫490.000 mỗi năm
 • Khởi tạo website
 • Hỗ trợ 24/7
 • x
 • x
 • x
 • x

Cao cấp

₫990.000 mỗi năm
 • Khởi tạo website
 • Hỗ trợ 24/7
 • Miễn phí mọi tên miền
 • Không giới hạn lưu trữ
 • Hiệu năng cao
 • Các add-on nâng cao

Web cho mọi người

Không cần biết về kĩ thuật, chúng tôi làm tất cả cho bạn.

Vận hành giúp bạn

Chúng tôi vận hành website giúp bạn để giữ website luôn có mặt trên internet.

Hỗ trợ bạn 24/7

Chúng tôi luôn ở đây và sẵn sàng nhận sự trợ giúp từ khách hàng.

Chi phí vô cùng rẻ

Chúng tôi tối ưu tất cả để chi phí làm website ở mức thấp nhất cho khách hàng.